На територията на община Велинград има 20 училища: 3 професионални гимназии, 5 СОУ, 10 основни училища, 1 помощно училище и 1 частен професионален колеж; 7 целодневни детски градини, 2 обединени детски заведения и Общински детски комплекс.

   СОУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 През 1889 години в село Лъжене отваря врати за просвещение Лъженското първоначално училище, чиито приемник и продължител е СОУ “Св. св. Кирил и Методий”. В училището се обучават деца от I до XII клас и ПДГ. Спечелило е финансиране по множество проекти и национални програми, един от които е по ОП „Коменски”. Гордост за училището са изявите на талантливите ученици от духов оркестър „Димитър Мечев” и мажоретен състав, от спортен клуб”Импулс” , плувен клуб, музикална школа „Звънче”.

   СОУ „Васил Левски“. През май 2012 г. училището отпразнува своя 90-годишнина. В него се обучават около 600 ученика от I до XII клас. Разполага с добре оборудвани кабинети по физика, химия, биология, езикови кабинети, четири компютърни кабинета с непрекъсната връзка с Интернет, музика , изобразително изкуство и труд и техника.

   Училището работи в добро сътрудничество и взаимодействие с редица неправителствени организации и фондации, като: Фондация „Бъдеще за България“, Фондация „Програма „Стъпка по Стъпка“ „, „Джуниър Ачийвмънт-България“, Британски съвет, Фондация „Васил Левски“, Общобългарски комитет „Васил Левски“ и др. Спечелило е финансиране по множество проекти и национални програми.

   Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“. Основана на 15.09.1975 г. като средно професионално-техническо училище с предмет на дейност: подготовка на кадри за сферата на общественото хранене. През 1995 г. се преобразува в ТИТ „Ал. Константинов“. Гимназията разполага с най-добре оборудваните кабинети по информатика и чужди езици. Училището разполага с две работилници за готвачи и една за сладкари, отделен кабинет по сервиране, модерна работилница по готварство по европейски стандарти. Тук се обучава ученици по 10 специалности, сред които: „Бизнес администрация”, „Търговия на едро и дребно”, „Кетеринг”, „Счетоводство и отчетност” и др. Училището е спечелило финансиране по множество проекти – национални и международни.

   Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Открита е през 1949 г. и е единствена по рода си в България, тясно специализирана по стопанисване на горите. Училището е носител на орден „Кирил и Методий” II степен. В него се обучават ученици по специалностите: „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“ . Гимназията разполага с добре обзаведени кабинети по всички лесовъдски дисциплини, кабинет по ловно стопанство с над 100 експоната, с нова компютърна зала с Интернет връзка. Създаден е дендрариум с над 200 дървесни вида и модерен дивечоразвъдник по Проект, финансиран от Програмата на ООН за развитие „Възможности 21 век“.
Спечелено е финансиране по множество проекти, сред които и Международен проект за сътрудничество между ПГГС „Христо Ботев“-Велинград и Шумарска школа-Кралево, Сърбия.

   Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов“. Създадено е през 1949 г. като фабрично-заводско училище за трудови резерви. През годините е подготвяло специалисти за дървообработващата промишленост – за производство на стилни мебели, врати и прозорци, корпусна и решетъчна мебел, детски играчки, тапицерство, вътрешна архитектура. Сега в него се обучават ученици по три специалности: „Дърворезбарство”, „Търговия” и „Мебелно производство”. ПГД „Иван Вазов“ е единственото училище, участвало в ЕКСПО-Център „В света на мебелите“ от 2006 г. до момента.

   ОУ „Христо Ботев”. Наследник на първото училище в Чепинската котловина, създадено през 1823 г. (вероятно) в Каменица. Понастоящем в него се обучават деца от I до VIII клас в две сгради. Училището разполага с добре оборудвани компютърни кабинети, футболно игрище, тенис корт и физкултурен салон. Спечелило е финансиране по редица проекти и национални програми, сред които „Уча и играя – всичко зная”, „Бъдете с НАС и НИЙ сме като ВАС”.

   ОУ „Неофит Рилски”. Чепинското училище отваря врати на 1 ноември 1889 г. От 1930 г. се помещава в сегашната сграда. В него се обучават деца от I до VIII клас. Училището разполага с добре оборудван компютърен кабинет. Успешно работи по интегриране на децата от ромски произход.

   ОУ „Георги Бенковски”.

   Помощно училище „Драган Манчов“. Създадено през учебната 1969 – 1970 г. като самостоятелно помощно училище с 8 паралелки от първи до осми клас. Днес в него по специални програми и учебници се обучават деца с интелектуални затруднения, които получават специализирана педагогическа помощ.