Общината заложи 10 мерки в оздравителен план

obshtina   При липса на хора премина общественото обсъждане на оздравителния план на община Велинград. В документа залягат 10 мерки. Сред тях – увеличение в събираемостта на данъците за текущата година, което е под средното за страната. Администрацията ще заложи и кампании по събирането на стари задължения в частта местни данъци и такси. Предвижда се и 0,5 промила увеличение на такса битови отпадъци и подобряване на събираемостта на други налози като таксите за детска градина, приходи от реклама и водоползване.
От плана става ясно също, че общинарите ще затегнат и контрола по събиране на туристическия данък. Залага се също на привличане на допълнителни средства от регистрация и категоризация на новооткрити хотели и места за настаняване. Сред промените залягат също завишение на наемите на общинско имущество.
Очакваните мерки са актуализиране на цените за наеми, сключване на анекси към договорите, повишение на цените на общинските имоти през 2018 г. и др. Корекции ще има и при такси за пазари, тържища, тротоари, улични платна. Общината планира през 2017 г. да въведе талони за синя зона, като ограничи субективния фактор и повиши приходите от местата за паркиране с 66%.
Кметът Костадин Коев ще трябва да посегне и на общинските служители. В оздравителния план попада и оптимизация на структурата и разходите за персонал. Като съществен за общината е определен разходът за наетите на граждански договори.
Очаква се и ограничаване на капиталовите разходи на община Велинград.

Ангел Узунов