Костадин Коев стана председател на туристически район Родопи

Kostadin Koev_kabinet  Кметът на Велинград оглави Управителния съвет на първата учредена Организация за управление на туристически район.

   Сред учредителите бяха представители на 18 общини и 12 НПО, които са регистрирани в Националния туристически регистър. Кметът на община Велинград Костадин Коев и Председателят на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Велингради Западни Родопи Златко Златанов бяха едни от основните действащи лица в подготовката на това събитие като членове на Учредителния комитет. На заседанието бяха приети Устав и Програмна декларация на ОУТР „Родопи“. Представители на 8 общини и 7 туристически сдружения станаха членове на Управителния съвет, а за негов председател с пълно мнозинство бе избран кметът на община Велинград д-р Костадин Коев.

  Това е първата учредена организация по реда на Глава трета „Туристическо райониране“ от Закона за туризма. Територията на район „Родопи“ обхваща 28 общини от 5 области. Нейни членове могат да бъдат и научни организации, институти и училища в областта на туризма, както и исторически музеи, природни паркове и сдружения на потребители. На територията на страната със заповед на Министъра на туризма са освен „Родопи“ са определени още 8 туристически района. Според информация от Министерството предстои учредяването на още 3 организации за управление.
Сред официалните гости на събитието бяха областния управител на Смолян Момчил Караиванов, заместник областните управители на Хасково, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Пловдив и гостите от Регион Източна Македония и Тракия, Гърция – г-н Костантинос Антониадис, заместник-областен управител, отговарящ по туристическите въпроси и д-р Спиридон Арсенио, експерт по Европейски проекти.
Ангел Узунов