АДФИ установи над 1 000 000 лева щети в община Велинград

obshtina   Над 1 милион лева са нанесените щети на община Велинград. Това констатират eкспертите от Агенцията за държавна финансова инспекция, които за извършили цялостна ревизия на документацията. Докладът е изпратен в община Велинград, от където засега отказаха коментар.

Законосъобразността при изпълнението на два договора за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване с фирма „Еко Титан“ ЕООД – Видин са проверявали експертите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Първото споразумение с частното дружество е сключено 16 февруари 2009 година, като по него са фактурираните суми и изплатените средства за периода от 1 март 2011 до 31 декември 2015 г. Вторият контракт е от 1 юли 2015 година за депониране и обезвреждане на твърди битови отпадъци, поддръжка и денонощна охрана на депата на територията на община Велинград. Предмет на извършената през първото тримесечие на тази година ревизия е била и законосъобразността, свързана с разходването на временно свободните средства по общинския бюджет през 2015 г. за спазване изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

Осем е броят на непроведените или неоснователно проведените обществени поръчки, а стойността им възлиза на 3 298 256 лв. Съставени са 13 акта за установяване на административно нарушение, а общият брой на нарушенията е 29. За 16 нарушения актове не са съставени поради изтекъл нормативно установен срок или защото законодателството не предвижда санкция при нарушаване на съответната разпоредба и не е в правомощията на органите на АДФИ. От пресцентъра на община Велинград съобщиха, че ще бъде организирана пресконференция по темата, вероятно това ще стане след великденските празници.

Ангел Узунов