По-малко бебета в областта през 2016г.

bebe1   Момчетата имат по-голям дял при живородените деца в област Пазарджик през 2016 г. От 2403 деца 1156 са момчета, съобщава Териториално статистическо бюро – Юг. Данните за раждаемостта показват общо 2423 родени деца. 99.2% от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 64 деца (за 2015 г. броят на живородените е 2467 деца), или с 2.6%.
Коефициентът на общата раждаемост през 2016 г. е 9.2 ‰ (на 1000 души от населението), а през предходните 2015 и 2014 г. той е бил съответно 9.3 и 9.7‰. раждаемостта в градовете е 9.3‰, а в селата – 9.0‰. През 2015 г. тези коефициенти са били съответно 9.7 и 8.7‰.
През 2016 г. в страната са починали 423 деца на възраст до една година. В област Пазарджик броят им е 22. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2016 г. е 9.2‰, който нарежда областта на 8-мо място. За страната този  коефициент е 6.5‰.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София (столица), Варна и Бургас. Най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰).
Източник: telekabeltv.bg