Няма уран във водата на Велинград!

Chasha voda   Няма завишени нива на уран във водата на Велинград!

Това показват данните и от Националния център по радиология и радиационна защита в София. Заради по-висока алфа активност остава спрян единствено каптаж „Легоринец“.

Според данните в окончателния протокол на Националния център по радиология и радиационна защита в София водата във Велинград съответства на държавния стандарт. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик.
От всичките 9 взети и изследвани водни проби от водоснабдителни групи на населени места в община Велинград, единствено тази от каптаж „Легоринец” показва леко превишение на съдържанието на естествен уран – 0.032 при норма 0.03 mg/l.
Останалите 8 отговарят на всички изисквания относно Наредба № 9, касаещи радиоактивността на питейната вода.
Припомняме, че веднага след като станаха ясни резултатите от водното дружество в курорта изключиха този водоизточник от водоснабдителната мрежа на града. На база на последните резултати директорът на РЗИ – Пазарджик е издал заповед, с която възстановява водоползването от каптаж „Клептуза“. От същия се захранва с питейна вода част от кв. „Лъджене” и кв. „Чепино” в града.
Отменят се и наложените ограничения за ползването на водата за питейни нужди от каптаж „Суха лъка“, от който се захранват домакинствата в селата Грашево и Мечо корито, както и каптажи „Арап чал“, „Балабаница“ и „Чакърица“, от които черпят вода жителите на Юндола, Св. Петка и Пашово.
Официално е преустановено и снабдяването с минерална вода на живеещите в тези села.
Пред Телекабел ТВ директорът на ВКТВ – Велинград Йордан Нанов съобщи, че очакват и официалните данни от още две независими и лицензирани лаборатории.
Ангел Узунов