1006 лв. е средната работна заплата за първото тримесечие

pari123    Средната заплата расте и за първото тримесечие надхвърля 1000 лева, за март е 1036 лв. Най-много се плаща в далекосъобщенията, най-малко в хотели и ресторанти.
Расте заплатата и в науката.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1006 лева и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 1.6 на сто, съобщи Националният статистически институт.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.8 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – с 5.5 на сто, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 4.7 на сто.
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 995 лв., за февруари – 987 лв., и за март – 1036 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1 на сто спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.4 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – с 12.6 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.5 на сто.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2017 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2347 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1701 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1687 лева.
Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 611 лева, „Други дейности“ – 713 лева, „Строителство“ – 742 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.3 на сто, а в частния – с 9.7 на сто.
ГЕРБ и „Обединени патриоти“ обявиха, че гонят средна заплата от 1500 лева в края на 4-годишния им управленски мандат. КНСБ пък смятат, че до 2022 г. средната работна заплата може да стане 1700 лева.
източник: dnes.dir.bg