Вестник „Чепинец” е една от първите медии в община Велинград.

   След известно прекъсване, медията отново е на вестникарския пазар с изцяло нова визия и екип.
Чепинец” си поставя целта да бъде истински информатор за събитията във велинградска и ракитовска общини, и цялата област Пазарджик. Страниците на вестника са истинска трибуна за изява на всеки, който иска да каже нещо интересно, но не се наема с не леката задача сам да издава вестник.
Изданието е в тираж 1000 броя и е на вестникарските павилиони веднъж в седмицата – в четвъртък.
Във всеки брой ще видите отражение на случващото се в обществения, културния и спортния живот.

Търсете вестник „Чепинец” всеки четвъртък в разпространителската мрежа!

ЗА РЕКЛАМА И ВРЪЗКА С ВЕСТНИК „ЧЕПИНЕЦ” :

 Тел. 0885/ 855 388

 Е-mail: info@velingrad.org